Akkoord in Europa over nieuwe online wetgeving

Goed nieuws voor rechthebbenden: de grote internetplatforms kunnen zich in de toekomst niet meer verschuilen achter de ‘safe harbour’. Dat is in ieder geval het doel van de nieuwe auteursrechtregels die vanuit Europa worden voorbereid.

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over “artikel 13”, dat platforms als Facebook en YouTube verantwoordelijk moet maken voor de muziek, foto’s en video’s op hun platforms.

Dat moet uiteraard tot eerlijke vergoedingen en niet tot een woud van blokkades leiden, zoals veel gedreigd is. Zoals ook offline is het Auteursrechtelijke verbodsrecht online enkel een ‘stok achter de deur’, maar noodzakelijk om een vergoeding af te dwingen.

Erwin Angad-Gaur (senior adviseur Ntb/Kunstenbond en directeur VCTN): “Hoewel er nog diverse stemmingen volgen, is dit zeker goed nieuws en mogelijk een doorbraak. Hopelijk dat, in tegenstelling tot streaming bij Spotify, ook de makers er daadwerkelijk een eerlijk deel van zullen ontvangen. Op dat punt blijft Europa in regulering telkens weer achter.”

“Het is heel goed dat de grote internetplatforms niet wordt toegestaan te blijven duiken, onder het mom van internetvrijheid. Het is vrij belachelijk dat een bedrijf als Facebook, dat bekend staat om zijn filters op puriteinse morele gronden, beweert niet te willen filteren als het om rechtendragend materiaal gaat.”

“Ze beweren op te komen voor de consument, maar proberen steeds rechthebbenden te dwingen de consument aan te pakken in plaats van zelf in onderhandeling te treden om een eerlijke vergoeding te betalen. Van belang is daarbij wel dat niet alleen de industrie gaat profiteren van dergelijke vergoedingen. Dat blijft een punt van zorg. Er is de komende jaren werk aan de winkel!”