14 juni in Den Haag: Congres VCTN & jaarvergadering Ntb

Volgende week is het tijd voor het congres van de VCTN en de jaarvergadering van Ntb/vakgroep Muziek van de Kunstenbond. Je bent van harte uitgenodigd om op 14 juni aan te sluiten en jouw stem te laten horen. Het programma vindt plaats in Musicon in Den Haag. Je kunt je hier aanmelden.

Zowel in het bestuur van de Ntb als in het bestuur van de VCTN staan er vacatures open: twee bij de Ntb en één bij de VCTN. Verschillende leden hebben zich kandidaat gesteld voor deze functies.

Vacatures Ntb
Koert Ligtermoet besloot vorig jaar afscheid te nemen van zowel het Ntb- als het Kunstenbond bestuur. Hij werd tijdelijk opgevolgd door David Cok, die zichzelf nu kandidaat stelt voor definitieve benoeming op de zetel binnen het bestuur van de Ntb.
Daan van der Bruggen trekt zich ook terug uit het Ntb bestuur. Rolf Delfos heeft zichzelf kandidaat gesteld voor deze zetel in het Ntb bestuur.

Vacature VCTN
Daan van der Bruggen zit, naast in het Ntb bestuur, tot 14 juni ook in het bestuur van de VCTN. Ook hier trekt hij zich terug. We bedanken Daan alvast voor zijn grote inzet voor zowel de vakgroep, de VCTN als de Kunstenbond, waar hij een paar jaar bestuurslid was. Maurits Fondse heeft zich gekandideerd voor de vrijgekomen zetel in het VCTN bestuur.

Programma 14 juni

13:00 uur | VCTN congres | voorlopige agenda

1. Opening
2. Notulen (voor leden te downloaden)
3. Verantwoording en verslag over congresperiode (verslag voor leden te downloaden)
4. Jaarrekening (voor leden te downloaden)
5. Bestuursverkiezing (motivatie en cv Maurits Fondse voor leden te downloaden)
6. Rondvraag en sluiting

14:00 uur | jaarvergadering vakgroep Muziek/Ntb | voorlopige agenda

1. Opening
2. Notulen (voor leden te downloaden)
3. Verantwoording en verslag over 2020 (voor leden te downloaden)
4. Bestuursverkiezing (motivatie en cv van David Cok en motivatie en cv van Rolf Delfos voor leden te downloaden)
5. Rondvraag en sluiting

Aansluitend, rond 16:00 uur, is er een borrel waar je van harte welkom bent.

Wij hopen je te zien in Musicon!