100 jaar Ntb

De Nederlandse Toonkunstenaarsbond werd in 1919 opgericht en en bestaat dit jaar dus 100 jaar! Ntb is de oudste en grootste vakbond voor musici. De Ntb is onder meer mede-oprichter van rechtenorganisaties Sena en NORMA, initiatiefnemer van De Gouden Notekraker en is vertegenwoordigd in de besturen van onder meer Stichting de Thuiskopie, Leenrecht, Sena en NORMA. Sinds een jaar zijn Ntb en Kunstenbond gefuseerd, Ntb leeft nu voort als vakgroep Muziek binnen de Kunstenbond.

In ons blad de Muziekwereld zullen we het komende jaar terugblikken op belangrijke gebeurtenissen, zoals de lobby voor de Wet op de Naburige Rechten, het iniatief tot de Gouden Notekrakers en natuurlijk de fusie met Kunstenbond vorig jaar.

Lees hier meer over de geschiedenis van Ntb.